Viedoklis par parādu piedziņu
Šodien, kad aizvien aktuālāka kļūst parādu piedziņa, aktualizējas arī ar to saistītie jautājumi.
Lasīt vairāk

Kredītsaistību apvienošana

Jums vairs nebūs jāpārmaksā milzīgi soda procenti ja nepaspējāt veikt kārtējo patēriņa kredīta ikmēneša maksājumu un jāuztraucas par katra kredīta maksājuma dienu.